Home
 

Szabályok

Az iskolai könyvtár házirendje

(a Könyvtárhasználati szabályzat kivonata)

-    Az iskolai könyvtárnak minden tanuló a tagja lehet.

-    A kölcsönzés ingyenes.

-    Egy tanulónál – a tankönyveken kívül – egy időben egyszerre:

  • alsó tagozaton: 1 db,
  • felső tagozaton: 2 db könyv lehet.

-    A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha tovább is szükség van az olvasónak az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő újabb 3 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másnak nincs szüksége arra a könyvre.

-    A könyv épségét, tisztaságát mindenkinek kötelessége megóvni. A könyvtárban enni, inni, vagy más olyan tevékenységet folytatni, amely zavarja az ott tartózkodók munkáját (hangoskodás, rendbontás), tilos. A könyvtárban – csapadékos időben – a váltócipő használata minden könyvtárhasználó számára kötelező.

-    A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásáért, elvesztéséért. Az elveszett, megrongált könyv helyett újat kell vásárolnia, vagy értékét meg kell térítenie. A megrongált dokumentumokat köteles kifogástalan példánnyal pótolni, vagy megfizetni – ennek módját a könyvtár vezetője határozza meg. A tanuló jogviszonya csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után szűnik meg.

-    A könyvtáros által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket vissza kell szolgáltatni. Késedelem esetén 2. felszólítás után a tanuló magatartási vétség miatt elmarasztalást kap, melyről az osztályfőnök intézkedik.

-    Tanév végén a tanulóknak minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell hozni a könyvtárba – kivéve a több évig használt tartós tankönyveket. A 8. osztályos tanulók legkésőbb a ballagást megelőző héten kötelesek leadni a kölcsönzött könyveket.

-    A nem kölcsönözhető könyveket (kézikönyvtári állomány) csak nyitvatartási időben, a könyvtáros engedélyével lehet használni.

-    A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.


Top