Home
 

Könyvtárunk

ko10  ko14  ko18  infolvaso

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola könyvtárát 2001-ben alapítottuk pályázati forrásból, akkor két évig könyvtárszobaként működött. Könyvtárunk 2005 óta üzemel jelenlegi helyén, az iskola 1. emeleti galériáján. Alapterülete 129 m2az olvasóteremmel, informatikai olvasótermekkel és a hozzá tartozó galériával együtt. A könyvtár két könyvtárossal, heti 22 órás nyitva tartással működik.

Könyvtárunk az iskolával jogviszonyban álló személyek, és azok hozzátartozói számára biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat, melyek a könyvtárhasználók számára ingyenesen vehetők igénybe. A beiratkozás nyilvántartásba vétellel és olvasójegy kiadásával történik, mely során az olvasó vállalja, hogy a könyvtárhasználat szabályait betartja.

Könyvtárunkban biztosított a helyben használat, a kölcsönzés és a csoportos használat. A könyvtárból csak kölcsönzés útján lehet dokumentumot kivinni.

Beiratkozott olvasóink száma jelenleg: 768 fő, ebből 90 felnőtt, 678 tanuló.

Állományunkat könyvek, folyóiratok, hangkazetták, CD-k, DVD-k, videó-dokumentumok alkotják. Az állomány 92 %-a szabad polcos elhelyezésű. Polcainkon megtalálhatók a magyar és a külföldi szépirodalom alkotásai (regények, versek, mesék), s ismeretterjesztő könyvek (szakkönyvek, enciklopédiák, szótárak…) széles választéka. Eddig közel 11ezer könyv került a SZIRÉN programmal történő számítógépes feldolgozásra. A tankönyvek, oktatási segédletek az állomány kb. 30%-át teszik ki.

 

Könyvtárunk:

 • forrásalapú tanórák helyszíne, ahol a diákok megtanulják az önálló tanulás, az információkeresés- és felhasználás módszereit
 • könyvtárhasználati órák és kulturális programok helyszíne
 • közösségi tér, értelmes időtöltés helyszíne a tanulók szabadidejében
 • tanulási helyszín

A könyvtár fő feladatának tekinti, hogy a könyvtárhasználók számára lehetővé tegye a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerését, az információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést. Biztosítsa a művelődéshez, tanuláshoz, továbbtanuláshoz, a szakmai, közéleti tájékozódáshoz, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez szükséges könyvtári szolgáltatásokat. Hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez, a gyermekek olvasóvá neveléséhez.

Kiemelt feladatnak tekintjük az olvasóvá nevelést, melynek megvalósulása érdekében együttműködő partnerként csatlakoztunk Zounok II. pályázathoz. Évente lebonyolítjuk a „Könyvcimborák klubja” olvasóversenyt, melybe tanulóink fele bekapcsolódik. Minden tanévben versmondó és szépolvasó versenyt szervezünk, így is népszerűsítjük az olvasáskultúrát.

 

Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében:

 • a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk
 • könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait
 • korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük tájékoztató információs szolgáltatásunkat, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait
 • szorgalmazzuk, hogy bárki számára bárhonnan biztosíthassuk a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést

 

Dokumentumok biztosítása:

 • tanítási órákhoz
  • tanuláshoz
   • kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzése
   • kötelező és szorgalmi feladatokhoz források és segítség
   • tankönyvkölcsönzés (tartós tankönyvek)
   • projektmunkákhoz, tanulmányi versenyekhez felkészülési lehetőség, segítség
  • szótárak, feladatgyűjtemények, szemléltető eszközök
  • az órára való felkészüléshez:
   • források (módszertan, ismeretterjesztő művek, szakkönyvek, CD-k, DVD-k, internet)
   • differenciáláshoz, tehetséggondozáshoz szükséges források, feladatok

Elektronikus szolgáltatások:

 • Többnyelvű, interaktív könyvtári portálunkon:
  • könyvtári hírek, aktualitások
  • kulturális, közhasznú tartalmak
  • könyvtárhasználati ismeretek
  • olvasásnépszerűsítő programok
  • helytörténet, helyismereti információk
  • fotóalbum
  • egyéb Web 2.0 szolgáltatások
 • Szirén könyvtári adatbázis
  • 24 órában elérhető elektronikus adatbázis
  • online kölcsönzés-hosszabbítás, előjegyzés

Az informatikai olvasótermekben 18 korszerű számítógép áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére, ahol a könyvtár-informatikai ismeretek tanítására is lehetőség nyílik. Örömmel használják a tanulók és a pedagógusok a pályázati keretből megvásárolt multimédiás számítógépeket, melyek Internet-csatlakozás révén segítik a távhasználatot és az önálló információszerzést.

Az elektronikus iskolai képtár fejlesztése 2005 óta folyamatos, honlapunkról elérhető.


Top