Home
 

“Helytörténeti és helyismereti 13+1″ online verseny – 2018

Versenyfelhívás

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola konzorciumi partnerével a Szegő Gábor Általános Iskolával közösen „Helytörténeti- és helyismereti 13+1 online versenyt” hirdet a két iskola tanulói részére a

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0078 regisztrációs számú, „Hálózatban a jövőnkért”
című projekt fenntartási időszakának 4. évében.

A verseny célja, hogy a könyvtári informatika eszközeit tudatosan használó, településünk történetét megismerni kívánó tehetséges tanulóinknak versenylehetőséget biztosítsunk. Online versenyünk szervesen illeszkedik a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok sorába.

A verseny munkaformája és résztvevői:

A verseny idején 13+1 kérdést tartalmazó online kérdőívet helyezünk el a könyvtári honlapunkon Szolnok helytörténetével, helyismeretével kapcsolatban.

A versenyen mindkét iskolából legalább 20-20 tanuló részvételét várjuk

5.-6. évfolyamról.

Más évfolyamok tanulói is részt vehetnek a versenyen, ők a „Versenyen kívül oldom meg” opciót válasszák! Őket külön díjazásban részesítjük.

Előzetes jelentkezésre nincs szükség, hiszen a nevező tanulók adatait (név, iskola, osztály) az online kérdőívek tartalmazzák majd.

A verseny tartalma, értékelése:

Témája: Szolnok történetével, ismeretével kapcsolatos, interneten és a könyvtárakban megtalálható információkhoz kapcsolódik, ösztönöz az iskolai könyvtárban való búvárkodásra.

A verseny internetes kérdőíveken zajlik. A válaszok egy közös adatbázisba kerülnek, melyet fordulónként értékelünk, majd a végén összegzünk.

A verseny ideje:

2018. február 1. 8.00 órától 2018. február 28. 20.00 óráig

A verseny díjazása:

Oklevél, melyet 2018. június 15-ig, saját iskolájukban kapnak meg a tanulók. Javasoljuk, hogy a végeredmény ismeretében iskolánként a legeredményesebb tanulók dicséretben is részesüljenek.

A végeredményt az iskolai könyvtáraink honlapján és faliújságán is közzétesszük.

A versenyen jó eredményt azok a tanulók érhetnek el, akik szorgalmuk mellett kitartóak is: minden kérdésre válaszolnak.

További információ kérhető a szervezőktől:

Szőke Imréné könyvtáros – Szegő Gábor Általános Iskola

Mészáros Márta könyvtáros – Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Szolnok, 2018. január 17.

zolnok

Off 

2018. február 1. csütörtök This post was written by Categories: FőoldalProgramok Tagged with:
Comments are off for this post


Top